jueves, 16 de octubre de 2014

A1 (2014-15)

Prazo de presentación:
3 de novembro de 2014
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF

Indicar en "asunto" a vosa referencia segundo o seguinte exemplo:
Traballo: A1
Grupo: B2B
Número: 12
Apelidos e nome:  LBJ
Segundo este exemplo teriades que poñer:A1B2B12LBJPara ver a actividadede premede AQUÍ