jueves, 7 de noviembre de 2013


A1  (2013-14)


Preme na imaxe


Prazo de presentación:
18 de novembro de 2014
https://dl.dropboxusercontent.com/u/51450932/2013-14/Unidade%201/Traballo%20A1.pdf
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en "asunto" a vosa referencia segundo o seguinte exemplo:
Traballo: A1
Grupo: B2B
Número: 12
Apelidos e nome:  LBJ   
Segundo este exemplo teriades que poñer: A1B2B12LBJ