miércoles, 8 de enero de 2014

A3
Premer AQUÍ


Prazo de presentación:
19 de xaneiro de 2014
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en "asunto" a vosa referencia segundo o seguinte exemplo:
Traballo: A1
Grupo: B2B
Número: 12
Apelidos e nome:  LBJ   
Segundo este exemplo teriades que poñer: A1B2B12LBJ