martes, 5 de febrero de 2013

A4  (2012-13)Preme na imaxe

Prazo de presentación:
17de febreiro de 2013
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en "asunto" a vosa referencia segundo o seguinte exemplo:
Traballo: A4
Grupo: B2B
Número: 12
Apelidos e nome:  LBJ   
Segundo este exemplo teriades que poñer: A4B2B12LBJ