martes, 10 de abril de 2012

EXAME PERFECTO: DESCARTES 1

A6
 Prazo de presentación: 
15 de abril de 2012
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en asunto:
Traballo: A6
Grupo: B2C
Número: 17
Apelidos e nome: LBJ

lunes, 9 de abril de 2012

EXAME PERFECTO: HUME 1

A7
 Prazo de presentación:
22 de abril de 2012
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en asunto:
Traballo: A7
Grupo: B2C
Número: 17
Apelidos e nome: LBJ

Preme AQUÍ
para ve-lo traballo