viernes, 19 de abril de 2013

A6  (2012-13)Preme na imaxe


Prazo de presentación:
1 de maio de 2013
Enviar a:  
traballosfilo@gmx.es
Formato:
PDF
Indicar en "asunto" a vosa referencia segundo o seguinte exemplo:
Traballo: A6
Grupo: B2B
Número: 12
Apelidos e nome:  LBJ   
Segundo este exemplo teriades que poñer: A6B2B12LBJ